🔸در پی دعوت از اعضای جامعه برای حضور در مجمع عمومی سالانه، این مجمع در تاریخ ششم شهریورماه ۱۳۹۸ برگزار گردید. به علت به حدنصاب نرسیدن نوبت اول مجمع، دومین جلسه با حضور ۱۱۳۰ نفر ار اعضا (بیش از ۴۰ درصد) رسمیت پیدا کرد. 

🔸در ابتدای جلسه، پس از خوشامدگویی دبیرکل جامعه، آقای غلامرضا سلامی رئیس هیأت عالی انتظامی به عنوان رئیس مجمع، آغاز آن را اعلام کرد و برای انتخاب سایر اعضای هیأت رئیسه (شامل دو نفر ناظر و یک نفر منشی) از بین داوطلبان رأی‌گیری به عمل آمد. بر این اساس، آقایان محمدرضا صابونچی و محمدتقی رضایی به سمت نظار و خانم مریم علیشیری به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.🔸در ادامه، گزارش عملکرد۱۳۹۷ شورای‌عالی و گزارش هیأت نظارت در این خصوص به استماع حاضران رسانده شد و در خصوص تعیین حق حضور اعضای شورای‌عالی و روزنامه‌ی کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های جامعه رأی‌گیری به عمل آمد.
🔸براساس مصوبات مجمع، با توجه به نتایج حاصل از شمارش آرا:
👈۱٫ گزارش سال ۱۳۹۷ شورای‌عالی به تصویب رسید.
👈۲٫ در مورد حق حضور اعضای شورای‌عالی، هیچ یک از پیشنهادهای جدید موردتصویب قرار نگرفت و از این رو همان حق حضور قبلی کماکان ملاک اقدام خواهد بود.
👈۳٫ روزنامه‌ی دنیای اقتصاد، به‌عنوان روزنامه‌ی کثیرالانتشار جامعه انتخاب شد.