موسسه آموزشی آرمان دانش آگاه

با استفاده از تجارب حرفه ایی موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه(حسابداران رسمی)

برگزار می کند:

اولین کارگاه آموزش هوشمندی تجاری کاربردی در ایران

 

آشنایی با مبانی کاربرد هوش تجاری (BI)
در
سیستم اطلاعات حسابداری (با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI)

مدرسان:

رامین جهانگیری(حسابدار رسمی)

سید جمال الدین حصاری(طراح و مجری  پروژه های BI)

 

تقدیم به:

تمامی عاشقان و تلاشگران بی وقفه و امیدوار حرفه ی غریب حسابداری و حسابرسی در جای جای میهن عزیزمان ایران

 

 • هدف آموزش کاربردی کارگاه

هدف این کارگاه ” آشنایی با مبانی کاربرد هوش تجاری (BI) در سیستم اطلاعات حسابداری (با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI)” است. در این کارگاه شما با مفاهیم ذیل آشنا می شوید:

 • بیان اهمیت و نقش فن آوری اطلاعات در کسب و کار-بررسی تحولات بوجود آمده در محیط های کسب و کار در وضعیت فعلی بیانگر نقش با اهمیت فن آوری اطلاعات (IT) در آن تحولات می باشد. بطوریکه فناوری اطلاعات تبدیل به بخش جدایی ناپذیری از فرآیند های کسب و کار در سازمان ها گردیده و تکامل سریع چشم انداز فناوری اطلاعات، ابعاد جدیدی از فرصت ها و همچنین چالش ها و خطرات را به همراه می آورد.
 • بیان اهمیت و نقش سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان زبان کسب وکارتغییرات اساسی ایجاد شده در ساختار موضوع سیستم های اطلاعات حسابداری موجب اهمیت شناخت لازم از محیط کسب و کار (نظیر فرایندهای درآمد، خرید، موجودی کالا و مالی) و ریسک های آن جهت ایجاد کنترل های داخلی و استفاده از ابزارهای مناسب در آن سیستمها گردیده است. تمرکز اصلی سیستم های اطلاعات حسابداری بر نحوه گردش رویدادهای مالی، نحوه پردازش آنها و نحوه استفاده از اطلاعات منتشر شده از رویدادهای مذکور در تصمیم گیری ها می باشد و ارزیابی ریسک و کنترل های داخلی، امر نظارت بر سیستم های اطلاعات حسابداری و امنیت اطلاعات را میسر می سازد. عمده سیستم های اطلاعات حسابداری در داخل شرکت ها و سازمان ها ایجاد و تدوین نمی شوند، بلکه شرکت های نرم افزاری اقدام به ایجاد آنها می کنند. بنابراین، برخلاف مباحث سنتی سیستم های اطلاعات حسابداری، به جای تمرکز بیشتر به تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، تمرکز کارگاه حاضر کمک به استفاده کنندگان در درک بهتر اصول سیستم های حسابداری می باشد تا بتوانند کاربران، حسابرسان و حسابداران بهتری در زمینه سیستم های اطلاعات حسابداری باشند.
 • آشنایی با مبانی کاربرد هوش تجاری (BI) در سیستم اطلاعات حسابداری با استفاده از نرم افزار Microsoft Power BI به عنوان ابزاری در توسعه و بهبود کسب وکار-مشکلات و نارساییهای موجود در نرم افزارهای حسابداری، نظیر یکپارچگی سیستم ها، پویایی سیستم، گزارشات و کنترل‌ها، مطابقت نرم افزارها با استانداردهای روز و نحوه برنامه نویسی به لحاظ فنی، کامل بودن نرم افزارهای مورد نیاز، امکانات وب سرویس، قیمت نرم افزارها، امکان پیاده سازی و نصب به موقع نرم افزارها، تکنولوژی نرم افزار، گواهینامه امنیت محصول، تجربه پیاده سازی، طراحی سیستم مبتنی بر فرایند، بومی سازی و توسعه و بروز رسانی مقررات جـــــــــــــدید و … ، اهمیت استفاده از ابزار Microsoft Power BI را به عنوان یک نرم افزار کاربردی با کاربری ساده با استخراج داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی (فایل، پایگاههای داده، رایانش های ابری، سرویس های آنلاین و …)، تبدیل و تغییر آن به داده های با کیفیت با استفاده از تکنیکهای حسابرسی کامپیوتری (CAATs) (پیش پردازش داده ها)، نگهداری سازمان یافته در انباره های داده جهت جستجو، تجزیه و تحلیل، داده کاوی با ترکیب متدولوژی حسابرسی کامپیوتری (CAATs) و تهیه گزارشات تصویری از داده ها و تأکید بر اشتراک گذاری ایمن این گزارشها و داده ها و نهایتاً بهبود فرایند تصمیم گیری و رفع مشکلات یاد شده مشهود می نماید.

 

 • ایجاد تحول سریع و چشم گیر در جایگاه حرفه ی حسابداری و حسابرسی از طریق بکارگیری نرم افزار Microsoft Power BI در این حرفه-  نرم افزار Microsoft Power BI با ارائه اطلاعات بروز و لحظه ای از سازمان و نیز بررسی روند داده‌ها و اطلاعات آن در طی زمان، قدرت تحلیل وضعیت گذشته و کنونی و پیش‌بینی آینده سازمان برای مدیران و کارشناسان آن فراهم نموده و با ارائه تفکر سیستمی و احیای دید استراتژیک در بازار رقابتی امروز، آنان را در اتخاذ تصمیمات اثربخش و کارآمد و همچنین اقدامات چابک، یاری می‌رساند. به بیان ساده، با توجه به آنکه اطلاعات نقشی اساسی در سازمان های امروز دارد، این نرم افزار با تبدیل داده های سازمان با استفاده از فنون حسابرسی کامپیوتری(CAATs) به دانش و اطلاعات و ارائه آن با صحت و دقت لازم به ساده ترین شکل ممکن در قالب شاخص ها و دشبوردها به تصمیم گیرندگان، موجب ایجاد تحول سریع و چشم گیر در جایگاه حرفه ی حسابداری و حسابرسی و موقعیت های شغلی با درآمد متفاوت برای فعالان این حرفه خواهد شد.

 

 • محتوای کارگاه

در این کارگاه درباره موارد زیر فهم و آشنایی کافی به دست می آورید:

بخش اول- سیستم های اطلاعات حسابداری با رویکرد حرفه ایی

 • اهمیت سیستم های اطلاعات حسابداری در کسب و کار و نقش  حسابدار
 • مستندسازی سیستم های حسابداری
 • عناصر ضروری و فعالیت های اساسی سیستم های حسابداری
 • گردش داده، فعالیت ها و ساختار سیستم های حسابداری
 • فرایند گزارشگری، روش های کدگذاری و زنجیره های عطف حسابرسی
 • کنترل داخلی و ارزیابی ریسک
 • فعالیت های کنترلی و نظارت
 • فرایند مالی
 • فرایند درآمد
 • فرایند خرید
 • فرایند موجودی کالا
 • ساختار پایگاه داده در سیستم های حسابداری
 • ایجاد یک پایگاه داده رابطه ای برای یک سیستم اطلاعات حسابداری
 • داده های بزرگ و تحلیل داده

بخش دوم –                آشنایی کلی با Power BI  Microsoft و اجزای آن

 • مفاهیم هوش تجاری
 • معماری مفهومی هوش تجاری
 • خروجی هوش تجاری
 • تفاوت نرم افزارهای Self-Service BI   با Traditional BI
 • معرفی نرم افزار Power BI Desktop
 • Power Query (تمیز کردن اطلاعات ETLبا استفاده از فنون حسابرسی کامپیوتری CAATs و زبان M)
 • Power Pivot (مدل سازی داده Tabular model و زبان DAX)
 • Power View (طراحی گزارش و داشبورد)
 • Power Map (نمایش اطلاعات بر روی نقشه)
 • Power Q&A (پرسیدن سوال و بصر سازی جواب)

بخش سوم- Power Query

 • آشنایی با مفهوم ETL با استفاده از فنون حسابرسی کامپیوتری(CAATs) جهت تمیز و تبدیل و بارگذاری داده ها
 • واکشی داده ها از منابع داده ای مختلف
 • آشنایی با انواع تایپ های داده و تغییرات بر روی داده ها
 • ادغام و ترکیب داده ها از منابع مختلف
 • ویرایش داده ها
 • حذف داده های تکراری و فرایند فیلترینگ
 • عملیات مربوط به مدیریت فیلدها
 • آشنایی با مدل سازی داده ها Data Modeling
 • ادغام جداول بر اساس ستون مشترک Merge
 • انواع Join در Power Query (ابزاری قدرتمند جهت مغایرت گیری)
 • ترکیب جداول با ساختار یکسان Append

بخش چهارم- Power Pivot  و فرمول نویسی DAX

 • آشنایی با محیط دیتا مدل و برقراری ارتباط بین جداول Relationship
 • معرفی نوع جداول در Data Model (جداول ابعاد و جداول حقیقت)
 • انواع ارتباط در Data Model
 • معرفی توابع DAX و ویژگی های آن
 • معرفی نرم افزار DAX Studio و چگونگی استفاده از ستون محاسباتی و فیلد محاسباتی
 • ایجاد سنجه ها Measure

بخش پنجم- آشنایی با اصول و قواعد طراحی داشبورد Power View

 • انتخاب شاخص مناسب
 • انتخاب نمودار مناسب
 • روانشناسی رنگ و چیدمان
 • ترسیم داده های جغرافیایی
 • معرفی چند Custom Visual

بخش  ششم- نمونه هایی از پروژه های اجراء شده

 • ارزیابی کنترل های داخلی کامپیوتری
 • طراحی و اجرای آزمونهای حسابرسی کامپیوتری
 • کنترل بودجه
 • تهیه صورتهای مالی
 • تحلیل های مالی

 

 • برخی از منابع آموزشی کارگاه
 • کتاب سیستم های اطلاعات حسابداری: با رویکرد حرفه ای،

نویسندگان خانمها سینتیا دی. هیگی (Cynthia D. Heagy) و کنستانس م. لمان (Constance M. Lehmann) دانشگاه هوستونکیلیر لیک (University of HoustonClear Lake) ایالات متحده آمریکا،

سال ۲۰۱۸، چاپ نهم انتشارات تکست بوک مدیا(Textbook Media)

 • شرایط کارگاه
  • مخاطبان: فعالان حرفه­ی حسابداری و حسابرسی
  • تاریخ‌ و زمان کارگاه:
تاریخ بخش محتوی کارگاه شماره جلسه روز های تشکیل ساعات  تشکیل کلاس برای گروه
الف ب ج
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ اول و دوم ۱ پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۳ بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی۱۸
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ ۱ جمعه صبح ساعت ۹ الی ۱۳
۱۳۹۸/۰۸/۲۳ سوم ۲ پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۳ بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی۱۸
۱۳۹۸/۰۸/۲۴ ۲ جمعه صبح ساعت ۹ الی ۱۳
۱۳۹۸/۰۸/۳۰ سوم ۳ پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۳ بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی۱۸
۱۳۹۸/۰۹/۰۱ ۳ جمعه صبح ساعت ۹ الی ۱۳
۱۳۹۸/۰۹/۰۷ چهارم ۴ پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۳ بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی۱۸
۱۳۹۸/۰۹/۰۸ ۴ جمعه صبح ساعت ۹ الی ۱۳
۱۳۹۸/۰۹/۱۴ چهارم و پنجم ۵ پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۳ بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی۱۸
۱۳۹۸/۰۹/۱۵ ۵ جمعه صبح ساعت ۹ الی ۱۳
۱۳۹۸/۰۹/۲۱ ششم ۶ پنج شنبه صبح ساعت ۹ الی ۱۳ بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی۱۸
۱۳۹۸/۰۹/۲۲ ۶ جمعه صبح ساعت ۹ الی ۱۳
 • تأیید مشخصات لپ تاپ و نصب و راه اندازی برنامه های کاربردی مورد نیاز: بدلیل آموزش مبانی کاربرد هوشمندی تجاری در سیستم اطلاعاتی حسابداری توسط نرم افزار Microsoft Power BI، شرکت کنندگان در کارگاه ضرورت دارد جهت تأیید مشخصات رایانه لپ تاپ خود (پردازنده مرکزیCPU، حافظه داخلی Hard و رم Ram متوسط) و نصب و آماده سازی برنامه های مورد نیاز حداقل ۲ روز قبل از شروع اولین جلسه کارگاه به محل موسسه آموزشی در ساعات اداری مراجعه فرمایند.
  • شهریه: هزینه شرکت در کارگاه بالغ بر ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال می باشد.

 

 • چگونگی ثبت نام

ثبت‌نام از طرف موسسه حسابرسی آرمان اندیش آگاه از طرق:

۱-مراجعه به سایت aaa-co.ir ،

۲-مراجعه حضوری به آدرس ارومیه، خیابان جهاد، کوی اول(هجرت)، کوچه سوم تختی پلاک  ۲۵،

۳-تماس تلفنی ۳۲۲۲۸۲۲۲-۰۴۴

طی مراحل ذیل:

 • تکمیل فرم “شرکت در کارگاه آموزشی با انتخاب یکی از گروه های آموزشی “الف”، “ب” و “ج” ،
 • واریز شهریه آموزشی به مبلغ ۶،۰۰۰،۰۰۰ ریال به حساب بانکی۱-۸۱۰-۲۳۲۳۲۳۳-۹۶۲۱بنام موسسه آموزشی آرمان دانش آگاه (ابتکاراندیشان اسپوتا) نزد بانک سامان شعبه ارومیه و یا درگاه پرداخت الکترونیکی وب سایت aaa-co.ir
 • اخذ تأییدیه ثبت نام از واحد آموزش از یکی از ۳ طریق فوق.

 

 • سایر موارد
  • کارگاه ها در ۳ گروه به تفکیک “الف” پنج شنبه ها صبح ساعت ۹ الی ۱۳، “ب” پنج شنبه ها بعد از ظهر ساعت ۱۴ الی۱۸و “ج”جمعه ها صبح ساعت ۹ الی ۱۳، طی ۶ جلسه ۴ ساعته، جمعاً ۲۴ ساعت برگزار شده و ظرفیت هر گروه حداکثر ۲۴ نفر است و متقاضیان بر اساس اولویت در ثبت ‌نام در کارگاه حضور پیدا خواهند کرد.
  • گواهی شرکت در کارگاه نیز به شرکت کنندگان در کارگاه ها اعطا می‌گردد و افراد مستعد پس از ارزیابی موسسات آموزشی و حسابرسی فوق الذکر، جهت همکاری در اجرای پروژه های (BI) در اولویت خواهند بود.
  • در صورتی که متقاضیان تأییدیه شرکت در کارگاه را دریافت نمایند و بدلیل تکمیل یا عدم تکمیل ظرفیت امکان حضور در این کارگاه فراهم نشود، برای کارگاه های بعدی در اولویت قرار خواهند گرفت.