به نظر می رسد میزان استفاده از فناوری اطلاعات (IT) در ارائه خدمات حسابرسی در ایران در وضعیت مورد انتظار قرار ندارد در حال حاضر اکثر فنون و حرف از جمله حسابداری از فناوری اطلاعات استفاده می کنند اما حرفه حسابرسی در مقایسه با سایرین، صرف نظر از موارد خاص، به نحو اثر بخشی این تکنولوژی را به خدمت نگرفته است.

حسابرسان باید با مفاهیم عمومی مرتبط با فناوری اطلاعات آشنا باشند و مفاهیم دیتابیس (Data Base)، Relation، معماری نرم افزار و … را بدانند.

امنیت شبکه (Network Security) و امنیت نرم افزار (Application Security) را بشناسند. حسابرسان نیاز نیست متخصص کامپیوتر و IT باشند ولی باید با محیط و اصطلاحات و کاربردهای آن آشنا باشند و خطرات پیش رو را بشناسند.

صلاحیت و مراقبت حرفه ای که در آیین رفتار حرفه ای مطرح شده صرفاً به دانش و مهارت درخصوص حسابداری و حسابرسی ختم نمی شود. بلکه حسابرسان لازم است دانش مرتبط با فناوری اطلاعات را نیز داشته باشند.

در صورت استفاده از فن آوری اطلاعات در حسابرسی می توان به صد در صد اطلاعات دسترسی داشت و علاوه بر افزایش سرعت رسیدگی و میزان رسیدگی، ریسک و هزینه کار را کاهش داد. همچنین امکان مستندسازی صد در صدی بر مبنای پرونده های الکترونیکی را فراهم آورد.

امروزه ابزارهای موثر برای کمک به حسابرسی جهت انجام کار حسابرسی و تحلیل های حسابرسی فراهم می باشد و حسابرسان لازم است با این ابزارها به خوبی آشنا شوند.

به همین منظور جامعه حسابداران رسمی ایران درخصوص آشنایی با فناوری اطلاعات، بانک های اطلاعاتی، امنیت شبکه و … بخشی تحت عنوان فناوری اطلاعات را جهت به اشتراک گذاری اطلاعات مرتبط با فناوری های نوین و ابزارهای موجود ایجاد نموده است. امید است کلیه اعضاء محترم با ارائه نظرات سازنده خود ما را در استفاده از فن آوری اطلاعات و بهبود مستمر آن یاری رسانند.